سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید قلاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
بابک لشکرآرا – اػتبدیبس داًگب ک ؼٌتی ر ذٌی ؿبپ سَ دصف لَ
محمد ذاکرمشفق –

چکیده:

همواره ماهی ها بطور غریزی جهت تخم ریزی به بالادست مهاجرت می نمایند سدهای انحرافی ازجمله سازه های متقاطعی هستندکه مانع مهاجرت های ماهی ها به بالا دست می شوند از اثرات سو این مشکل می توان به عدم تخم ریزی کاهش تولید مثل و انقراض گونها ی از ماهی ها اشاره نمود برای این منظور احداث توام سازه راه ماهی Fishway درمجاورت سازه های متقاطع با آبراه ها ضروری است الگوی جریان درراه ماهی ها تاثیر بسیارمهمی درایجاد یک معبر امن و حفاظت ازماهیان دارد از آنجاییکه ساخت مدلهای فیزیکی با هزینه های هنگفتی همراه است لذا امروزه کارشناسان تلاش می کنند تا با بهره گیری از مدلهای عددی نسبت به شبیه سازی شرایط حاکم برفضای تحقیق استفاده شود.