سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید حاجتی – دانشگاه شیراز بخش مهندسی شیمی
خلیل ضرابی – بیمارستان نمازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
غلامرضا کریمی – دانشگاه شیراز
آزاده حاجتی – بخش رادیولوژی بیمارستان نمازی

چکیده:

دراین تحقیق پارامترهای همودینامیکی مانند تنش برشی دیواره فشار دیواره دبی جرمی و سرعت محلی درشاخه های شریان کرونری راست شاخه های شریان کرونری اصلی چپ و قسمت ابتدایی آئورت صعودی بصورت غیرتهاجمی با استفاده از داده های مخصوص بیمار و توسط نرم افزار فلوئنت تعیین گردیده است. اطلاعات مورد نیاز از یکبیمار قلبی با استفاده از دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلایس ۶۴ بدست آمده و هندسه ی سه بعدی واقعی عروق مورد نظر برای تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی بازسازی شده است جریان خون به صورت آرام تراکم ناپذیر نیوتونی و پایا درنظر گرفته شده است و جریان دریک زمان مشخص از چرخه ی قلبی تحلیل شده است. با استفاده از مدلسازی توزیع های گرافیکی سرعت جریان فشار دیواره و تنش برشی دیواره بدست آمده ودبی جرمی درهرشاخه از عروق مشخص شده است نتایج محاسبات تغییرات زیاد تنش برشی دیواره در نزدیکی محل دو شاخه شدن شریان کرونری راست و سه شاخه شدن شریان کرونری چپ را نشان میدهد