سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یدالله یعقوبی نژاد – دانشجو، دانشگاه صنعتی شریف
محمدجواد ابراهیم خانی – دانشجو، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالله افشار – استاد، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

افزودن ترکیبات پوزولانی به طرح اختلاط بتن در زمره ی اقتصادی ترین و موثرترین روش های افزایش مقاومت به خوردگی آرماتورهای فولادی دربتن به شمار می آید. در این پژوهش ترکیبات پوزولانی خاکستر بادی و میکروسیلیس در مقادیر بهینه ۲۵ و ۱۰ درصد وزنی سیمان به طرح اختلاط اضافه شد و نمونه های بتنی مسلح ساخته شده، تحت آزمون تسریع شده یون کلر (RCIP) در الکترولیت ۳/۵% کلرید سدیم به مدت ۳۵۶ ساعت در پتانسیل خارجی ۳۲ ولت قرار گرفتند. جریان خوردگی فولاد در بتن هر ساعت یک بار اندهزه گیری و ثبت گردید. نتایج تجربی جریان خوردگی با استفاده از شبکه های عصبی مدل گردید. جهت تحلیل جریان خوردگی از روش حل الگوریتم پس انتشار (Feed forward back propagation) استفاده شد، سپس نتایج تجربی و مقادیر مدل شده جریان خوردگی بر اساس معیاری از خطا مورد مقایسه قرار گرفت، نتایج ، تطابق خوبی میان داده های جریان خوردگی و مدل شبیه سازی شده را نشان می دهد.