سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سریزهای تاج دایره ای در سیستم های توزیع و انتقال آب برای اندازه گیری جریان و یا کنترل سطح آب د ر کانالها م یتوانند مورد استفاده قرار گیرند و در مهندسی هیدرولیک کاربرد فراوان دارند دراین تحقیق جریان برروی سرریز تاج دایره ای با نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده و برای مدلسازی آشفتگی میدان جریان از مدلهای آشفتگی RNGk-e و SSTk-w , RSM استفاده گردیده است نتایج این آنالیز عددی بصورت پروفیل سطح آزاد جریان و پروفیلهای سرعت ارائه شده است ارزیابی نتایج بدست آمده از این انالیز عددی با مقادیر آزمایشگاهی بیانگر توانمندی روشهای عددی در شبیه سازی جریان و برتری مدل RSM نسبت به دو مدل دیگر در شبیه سازی جریان برروی این سرریز ها می باشد.