سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی مهدی پور – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدرضا کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
پیمان کشاورز – استادیار دانشگاه شیراز
سیدشهاب الدین آیت اللهی – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مطالعه از یک مدل ریاضی به منظور جذب گاز با استفاده از تماس دهنده های غشائی الیاف توخالی استفاده شده است با استفاده از این مدل جذب CO2 درون اب خالص و محلول آبی K2CO3 تحت شرایط ترشدگی جزئی غشا شبیه سازی شده است برا یحل همزمان مجموع معادلات دیفرانسیل پاره ای موجود درسه فاز مایع غشا و گاز از روش تفاضل محدود ضمنی استفاده شده و دستگاه معادلات بدست آمده با استفاده از یک روش عددی توسط نرم افزار MATLAB حل شده است به منظور صحت سنجی مدل عددی نتایج ح اصل از مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است تاثیر عوامل مختلف ازقبیل سرعت فاز گاز و مایع غلظت حلال و درصد ترشدگی جزئی غشا برروی شارجذب CO2 مورد بررسی قرارگرفته اهست.