سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر مهدوی فر – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی –

چکیده:

بررسی فرآیند تکاملی مولکولها در پیش از شکل گیری حیات تاکنون توسط معادلاتدیفرانسیلی معمولی و پس از آن با استفاده از مدل اتوماتای سلولی انجام شده است دراین فرایند یک فوق چرخه قرار دارد که در آن مولکولها در یک رابطهحلقوی تکثیر یکدیگر را سرعت میدهند تلاشهایی برای مدلسازی زندگی مولکولهای یک فوق چرخه با فرضیات مختلف و چگونگی برخورد آنها با پارازیتها صورت گرفته است که نتیجه آن مشاهده ساختارهای مارپیچی با حرکات موجی بی پایان می باشد که در مقابل پارازیتها غالبا از خود مقاومت نشان میدهند دراینم قاله فرض جدیدی را برای مولکولها مطرح می کنیم که همسایگی با مولکولهای کاتالیزور و همنوع باعث افزایش مدت زندگی یک مولکول می شود.