سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس بابازاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
محمد حمیدمیربها – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تهران

چکیده:

چگونگی توزیع مسافر بین خطوط سرویس دهنده به یک ایستگاه اتوبوسرانی و نیز براورد زمان انتظار مسافر در آن ایستگاه مسئله ایستگاه اتوبوس نامیده میشود کاربرد مدلهای ایستگاه در حل مسائل تخصیص همگانی است زیر هر نوع ازمدلهای تخصیص همگانی بر مبنای یک نوع مدل ایستگاه استوار است در واقع متوسط زمان انتظار مسافران در ایستگاه و نیز توزیع جریان مسافر بین خطوط همگانی درآن ایستگاه که از حل مسئله تخصیص همگانی بدست می ایند به نوع مدل ایستگاه وابسته است دراین مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی یک ایستگاه اتوبوس فرضی با نتایج ح اصل از دو نوع مدل ایستگاه موجود در ادبیات حمل و نقل در دو حالت ایستگاه نیمه اشباع و کاملا اشباع مقایسه و بحث می شوند.