سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا نعمایی – دانشجوی سازه هیدرولیکی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید رضا صباغ یزدی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد رستمی – دکتری عمران آب، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت حاک و آبخیزداری
مهدی حبیبی – دکتری هیدرولیک، دانشیار پژوهشی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک وآبخ

چکیده:

در این مقاله فرآیند شبیه سازی سه بعدی جریان روی تاج سرریز لبه پهن به صورت عددی توسط نرم افزار ۹٫۳ vو Flow-3d که مبتنی بر روش حجم محدود است ارائه شده است. این سرریز دارای یک پیش آمدگی در ابتدای تاج مییاشد. همچنین برای مدل سازی آشفتگی از مدل (فرمول در متن اصلی مقاله)استاندارد استفاده شده است. سپس برای صحت سنجی مدل عددی، توزیع فشار و سرعت در نقاط خاصی از تاج سرریز با دادههای آزمایشگاهی پیشین مقایسه شده است. انطباق نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی، نشان دهنده دقت بالای نرم افزار در شبیه سازی جریان عبوری از روی سرریز لبه پهن دارد