سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایمان نادری پور – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
جمشید خورشیدی – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا رفتار جریان در تفکیک کننده گاز – مایع عمودی به منظور کاهش درصد مایعات گازی شبیه سازی گردید جهت شبیه سازی از مدل سه بعدی با روش عددی حجم محدوده استفاده شده است سپس تفکیک کننده در حالت سه بعدی مدل و به منظور ردیابی قطرات در فاز پیوسته از مدل فاز گسسته DPM همراه با مدل آشفتگی RNG k-ε استفاده گردیده است همچنین نرم افزار گمبیت Gambit2.4 جهت طراحی سه بعدی تفکیک کننده و نرم افزار فلوئنت Fluent 6.3.26 برای حل معادلات حاکم برمدل جریان مورد استفاده قرارگرفت پس از شبیه سازی مدل حاکم برتفکیک کننده جریان سیالاتی تفکیک کننده اثر رشد قطرات مایع و اثر نازل ورودی در فرایند جداسازی مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازشبیه سازی با نتایج تجربی موجود درخروجی واحدتفکیک کننده ۲۰۰ شرکت پالایش گاز سرخون و قشم مقایسه شد که تطابق ۹۸ درصد بین شبیه سازی و نتایج تجربی مشاهده گردید.