سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کوردوان هدایتی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی بروجنی – استادیار دانشگاه شهرکرد
فاطمه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

برای ایجاد تعادل و حفظ شرایط طبیعی رودخانه برداشت از رودخانه ها باید با رعایت ضوابط مربوط و کمتر از میزان حداکثر مجاز برداشت صورت گیرد امروزه از مصالح رودخانه ای استفاده های زیادی می شود تهیه بتندر احداث ابنیه ساختمان سد پل و راهها احداث خاکریز ها تهیه اسفالت پوشش بعضی سدهای خاکی و موارد بسیار دیگر ا زجمله این مواردمی باشند در اثر برداشت این مصالح از بستر رودخانه پارامترهای هیدرولیکی جریان تغییر کرده و ساختار مورفولوژیکی رودخانه را تحت تاثیر قرار میدهد لذا دراین مطالعه با شبیه سازی رودخانه خشکه رود فارسان در شرایط قبل و بعد از برداشت شن و ماسه با استفاده از مدل یک بعدی HEC-RAS تغییرات حاصل در الگوی تنش برشی جریان در دوره بازگشت ۵ ، ۱۰ ، ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ سال بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که مقدارتنش برشی در همه دوره بازگشت ها در شرایط بعد از برداشت نسبت به شرایط قبل از برداشت بیشتر می باشد.