سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منوچهر یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کشاورزی علوم خاک
صمد دربندی – استادیاران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
الناز صباغ –

چکیده:

دراین تحقیق مدل DRAINMOD برای پیش بینی تغییرات میزان شوری زه آبهای خروجی از لترالهای شبکه زهکشی زیرزمینی دشت زنگنه واقع در شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی مورد استفاده قرارگرفت برای این منظور دو مزرعه در فازهای ۴و۳ که عملیات سیستم زهکشی احداث نگردیده بود انتخاب شد و سپس اطلاعات مورد نیاز مدل شامل پارامترهای هواشناسی خاک سیستم زهکشی مدیریت آب گیاه و ورودی های DRAINMOD-S جمع آوری گردید و مدل طی سالهای آینده پس از اجرای پروژه اجرا و شبیه سازی گردید نتایج شبیه سازی میزان شوری زه اب خروجی از لترال برای دو مزرعه نشان داد که فاز ۴زودتر و با شدت بیشتری نسبت به فاز ۳ به شوری اب ابیاری می رسد این میزان املاح خروجی در اثر زهکشی و انتقال ان به آبهای سطحی اثرات زیست محیطی شدیدی را به وجود می آورد.