سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صابره دربندی – استادیار دانشگاه تبریز
رامین ساعدموچشی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سپیده کریمی –

چکیده:

اندازه گیری دائمی دبی رودخانه ها درایستگاه های هیدرومتری مخصوصا درمواقع سیلابی غالبا پرهزینه و مشکل میباشد بدین منظور جهت مدل سازی رابطه دبی اشل مدلهای ریاضی و هوشمند متعددی توسعه یافته و مورد استفاده قرارمیگیرد دراین تحقیق از سیستم استنتاج عصبی فازی برای مدلسازی رابطه دبی اشل روزانه درایستگاه یامولا واقع دررودخانه قیزیلیرماک کشور ترکیه استفاده گردید مدلسازی رابطه دبی اشل روش مذکور با ترکیب های شامل اشل ها و دبی های متفاوت انجام شد که با توجه به نتایج ارزیابی این روش روش سیستم استنتاج عصبی فازی از دقت بیشتری برخوردار است