سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مومن – دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه تهران-پردیس اب
خدیجه نصیری –
ناصر امام جمعه کاشان – استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی دانشگاه تهرانپردیس ابوریح

چکیده:

الگوریتم ژنتیک را می توان یک روش جستجو گر نامید که نحوه جستجو و حرکت به سمت جواب بهینه را بر اساس اصل بقای بهترین پایه گذاری می کند. الگوریتم های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده می کنند. الگوریتم های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک های پیش بینی بر مبنای رگرسیون هستند. همان طوریکه به رگرسیون ساده،خطی وپارامتریک گفته می شود،به الگوریتم های ژنتیک می توان غیر پارامتریک گفت. مختصراً گفته می شود که الگوریتم ژنتیک (یا GA) یک تکنیک برنامه نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می کند.مسئله ای که باید حل شود ورودی است و راه حلها طبق یک الگو کد گذاری می شودومتریک که تابع fitness هم نام دارد هر راه حل کاندید را ارزیابی می کند که اکثر آنها به صورت تصادفی انتخاب می شوند