سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی ارجمند – پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین ش
آیدا آرای – پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین ش
حسین ثقفی فر – مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اص
علیرضا خلیلی – پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین ش

چکیده:

بررسی عواملی چون آرایش فضایی، طول تزویج، ضریب شکست، شعاع هسته و فاصله تارهای مجاور از جمله الزامات طراحی و بهینه سازی عملکرد تزویجگرهای تار نوری محسوب می شود. در این تحقیق، با در نظر گرفتن یک تزویجگر تار نوری متشکل از سه تار موازی و دارای آرایش خطی، با بکارگیری روابط تزویج مدی، چگونگی انتقال توان بین تارهای مجاور شبیهسازی شده است. نتایج برای شرایط اولیه مختلف مقایسه شده و تاثیر فاصله تارهای مجاور بر ضریب تزویج و تناوب انتقال نور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل را می توان به تزویجگرهایی با شاخههای بیشتر و نیز آرایشهای هندسی دیگر بسط داد