سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد صفی پور – گروه مهندسی نفت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
ولی احمد سجادیان – شرکت نفت و گاز اروندان
قباد روانان – گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

یکی از روش های ازدیاد برداشت تزریق گاز م یباشد که به دو روش تزریق امتزاجی و غیرامتزاجی انجام می شود. در مخزن مورد مطالعه تزریق غیرامتزاجی گاز برای مدت ۲۲ سال انجام شده است. برای این منظور مقادیر ضریب بازیافت، دبی تولیدی روزانه و کل نفت تولیدی در سناریوهای مختلف تولید که شامل افزایش دبی (شدت جریان) تزریق، افزایش تعداد چاه های تولیدی، افزایش دبی چاه های تولیدی و افزایش تخلخل در مقایسه با حالت تخلیه طبیعی مخزن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از شبیه سازی انتخاب بهترین سناریو بود که در سناریوی افزایش دبی تزریق، مقادیر ضریب بازیافت۲۰/۱ دبی تولیدی روزانه نفتSTB/DAY7873/5 و کل نفت تولیدی STB 2/569 108 رسید و در مقایسه با دیگر سناریوها مقادیر بیشتری را داشت و به عنوان بهترین سناریو انتخاب شد