سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

خسرو صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشی مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
ناصر علیزاده تبریزی – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
کریم سلحشور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت دکتری مهندسی نفت

چکیده:

با توجه به نوع مخازن ایران در بحث تزریق گاز به صورت امتزاجی در یک مخزن نفتی بررسی گردید هدف تزریق گاز دراین مخزن بهبود راندمان تولید جهت افزایش بازیافت نهایی است در ابتدا تئوری های گاز و روشهای تحلیل عددی و تجربی برای بدست اوردن حداقل فشار امتزاجی مورد بررسی قرارگرفت. سپس بعد از انالیز سازگاری داده های خواص سیالات مرحله مدلسازی سیال مخزن انجام شد. در ادامه توسط شبیه سازی Slimtube حداقل فشار امتزاجی را بدست اوردیم و مدل سه بعدی ترکیبی تزریق امتزاجی گاز در یک مخزن نفتی شبیه سازی شد و الگوهای مختلف تزریق موردب ررسی قرارگرفت و بهترین الگوی تزریق براساس بیشترین ضریب بازیافت انتخاب و سناریوهای تزریق امتزاجی در لایه ها و دبی های متفاوتی با سناریوی تخلیه طبیعی مورد مقایسه قرارگرفت.