سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میر مسعود جباری بهنام – کارشناس ارشد مهندسی مواد، پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رمضان اسکندری – کارشناس مهندسی مکانیک، پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
عزت نظری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته
احمد نوزاد – دکتری شیمی، پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور ایجاد مدل المان محدود برای بررسی مراحل نفوذ کامل ابزار (plunge) و پیش گرمایش (preheat) در فرآیند جوشکاری اصطکاکی تلاطمی در آلیاژ Al 6061-T6 می باشد . برای بررسی فرآیند ترمومکانیکی حین نفوذ ابزار و پیش گرمایش، یک مدل المان محدود سه بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS ایجاد شد. در مدل حاضر رفتار وابسته به نرخ کرنش و دمای ماده براساس قانون Johnson-Cook تعریف شده است. با استفاده از مدل ارائه شده تأثیر دمای پیش گرم قطعه قبل از فرآیند بر روی زمان انجام فرآیند در دو مرحله نفوذ ابزار و پیش گرمایش شبیه سازی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش دمای پیش گرم قبل از انجام فرآیند، زمان انجام فرآیند جوشکاری تا پایان مرحله پیش گرمایش با رفتاری تقریباً خطی کاهش می یابد.