سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسین علی پور – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
حمیدرضا عباسی ورزنه – پژوهشکده قوای محرکه صنایع دریایی
محمدعلی تیشه وری – شرکت فنی مهندسی بهپویان امین منتظر

چکیده:

در این مقاله جهت پیشبینی عملکرد سیکل باز موتور اشتعال جرقهای ۱، مدلی صفر بعدی از یک موتور احتراق داخلی با مخلوط پیشآمیخته ۲ با استفاده از توابع تجربی، و با در نظر گرفتن فرآیندهای موثر در عملکرد موتور از جمله نرخ سوزش، انتقال حرارت، گاز های باقیمانده، گازهای بازگشتی از اگزوز ۳ و تاثیرات دما بر خواص سیال عامل توسعه داده شده است. این مدل با استفاده از برنامه- نویسی در نرمافزار متلب ۴ اجرا شده و نتایج آن با نتایج تجربی مقایسه گشته است. نتایج برنامه مطابقت خوبی با نتایج تجربی داشته که نشانگر صحت و دقت خوب برنامه می باشد