سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد صادقی – دانشگاه صنعت آب و برق
رامین حقیقی خوشخو – شرکت موننکو ایران
محمد تناسان – شرکت موننکو ایران
محسن موسویان – شرکت موننکو ایران

چکیده:

مقاله حاضر به شبیه سازی و بررسی تاثیر سوختهای سبک و سنگین بر پارامترهای عملکردی توربین گاز و بویلر بازیاب یک سیکلترکیبی نمونه(نیروگاه کازرون ) پرداخته است . سوختهای مورد مطالعه، مازوت، گازوئیل و گاز میباش ند.پس از تحلیل توسط نرمافزار ترموفلو و آنالیز اقتصادی، گاز از لحاظ فنی و اقتصادی بهترین گزینه جهت استفاده به عنوان سوخت در سیکلترکیبی مورد نظر انتخاب شد . استفاده ازسوخت گازوئیل با ۱% درصد جرمی سولفور، بدون اضافه کردن افزودنیهای سوخت برای این سیکل ترکیبی مناسب دانسته نشد. همچنین نتایج نشان داد سوخت مازوت نسبتبه گازوئیل ارزاتر بوده ولی استفاده از آن در سیکل ترک یبیایجاد محدودیتهایی می کند و بهترین نتیجه از لحاظ اقتصادی و کمترین محدودیت از لحاظ فنی زمانی حاصل میشود که از این دو سوخت به صورت ترکیبی استفادهشود. در نهایت محدودیت های استفاده از هر سه نوع سوخت و تاثیر کیفیت آنها بر شرایط تعم یر و نگهداری و طول عمر نیروگاه بررسی شده و راهکارهایی جهت مقابله بامحدودیتهای موجود ارائه شده است