سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد روشن ضمیر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، گروه کامپیوتر

چکیده:

در مساله کنترل ترافیک با موجودیتهایی نظیر اتومبیل، هواپیما و کشتی مواجه هستیم. هر یک ازاین موجودیتها را میتوان به عنوان یکعامل در نظر گرفت که میتوانند با سایر عاملها در ارتباط باشند. این عاملها با وجود داشتن خودمختاری، با ایجاد ارتباط با سایر عاملها میتوانند رفتارهایی جهت ایجاد هماهنگی ارائه کنند. این عاملها به کمک ارتباطات مستقیم و یا غیر مستقیم میتوانند سیستمی پیچیده با کارآیی بالا به نمایش بگذارند. آنچه در این پروژه انجام شده این است که به کمک ارتباطات ساده بینعاملها در یک سیستم چند عامله، به یک سیستم ترافیکی نظم داده طوری که علاوه بر اعمال قوانین فیزیکی حاکم بر حرکت اتومبیلها، مدت زمان سفر کاهش یابد. در واقع یک سیستم چند عامله شبیه سازی شده تا بتواند کارایی یک سیستم ترافیکی ساده را بررسی کرده و تاثیر آن را در افزایش کارآیی و عملکرد سیستم نشان دهد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که به کمکحداقل ارتباطات بینعاملها، بدون تغییر در میزان مصرف انرژی مدت زمان سفر و سرعت حرکت اتومبیلها به طور قابل ملاحظهای بهبود یافته است.