سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامعباس مشرف قهفرخی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و مابع طبیعی خوزستان
بهرام اندرزیان – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالعلی گیلانی –
غلامرضا عبادوز –

چکیده:

طی سالهای اخیر آزمایشهای انجام شده در محیط های کنترل شده اطلاعات زیادی را در مورد تاثیر افزایش CO2 و یا درجه حرارت برفرایندهای رشد و نمو گیاهان فراهم کرده است ولی این نوع مطالعات بسیار پرهزینه بوده و اجرای آنها به وجود ابزار دقیق وابسته است توسعه روشهای مدلسازی جایگزینی بسیار مناسب و کم هزینه ای برای این نوع مطالعات است که در حال حاضر مورد توجه محققان قرارگرفته هاست مدلهای گردش عمومی GCM ابزار مناسب و در عین حال دقیقی برای پیش بینی شرایط اقلیم را فراهم می سازند. با انجام مدلهای شبیه سازی اقلیم بدنبال پیدا نمودن راه کارهایی برای مقابله با شرایط نامناسب تغییر اقلیم هستیم دراین پژوهش با استفاده از مدل CERES-Rice و با استفاده از ۹ سناریو و راهکارهای شبیه سازی شده تغییر اقلیم در برنج مورد بررسی قرارگرفت.