سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر ساداتی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
محمد یزدانی اسرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
هادی یوسفی –
ایمان خنکدارطارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

ترانسفورماتوریکی ازاجزای اصلی سیستم های توزیع می باشد که خرابی آن خسارت جبران ناپذیری را برای سیستمدربردارد علت اکثر این خرابی ها افزایش تلفات ترانسفورماتور دراثر افزایش هارمونیک ها بخ صوص هارمونیکهای جریان ودمای محیط کاری می باشد این تلفات باعث افزایش دمای نقاط مختلف ترانسفورماتور به خصوص دمای نقطه داغ آن می شود و افزایش این دما نیز به نوبه خود کاهش عمر عایقی ترانسفورماتور را موجب میگردد بنابراین دانستنمقادیر هارمونیک ها کاهش ظرفیت بارگذاری ترانسفورماتور و نیز محاسبه دمای نقطه داغ ترانسفورماتور که منجر به پیش بینی عمر باقیمانده آن می شود امری ضروری به نظر می رسد این مقاله ضمن بررسی روابط مربوط به تلفات و تخمین عمر ترانسفورماتور از جریان چندترانسفورماتور شبکه توزیع نیروی برق مازندران نمونه گیری به عمل آمده و سپس تلفات و عمر باقیمانده و قابلیت بارگیری آنها تحت این شرایط باتوجه به روابط و برنامه نوشته درمحیط matlab مورد تخمین و ارزیابی قرارمیگیرد.