سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا محمدی – دانشجوی مهندسی تکنولوژی معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد معماری ،وا
محمد بیاتی پوده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،گروه برق،نایین،ایران

چکیده:

با افزایش جمعیت و به دنبال آن کمبود فضاهای مناسب برای زندگی ایده ها و طرحهای مختلفی برای استفاده از فضاهای ساختمان ها ارائه شده است که از تبعات آن می توان به کاهش فضاهای انتقال نور به داخل فضای ساختمان از طریق پنجره ها و نورگیرها است با عنایت به خواص مفید نورخورشید و ارزان بودن این انرژی نسبت به سایر منابع بهره گیری از این انرژی می تواند در کاهش هزینه ها و نیز بهداشت م حیط تاثیر گذار باشد دراین مقاله با معرفی فیبرهای نوری روند تغییر و تحولات در ساختارآن و نیز ساخت نسل جدیدی از فیبرها برای انتقال نور با حجم بیشتر توضیح داده می شود همچنیندر راستای تحلیل روشنایی فضاهای زندگی انسانها به بررسی محیطهای درونی یک ساختمان مسکونی پرداخته و میزان نور استانداردی را که هر بخش از ساختمان برایتامین روشنایی خود نیاز دارد بررسی می شود سپس با تلفیق این دو موضوع بررسی مکانیابی صحیحی برای استفاده از این تکنولوژی در ساختمان انجام می گیرد دراین راستا یک قسمت از ساختمان که مناسب برای اجرای این سیستم است در نظر گرفته شده و تاثیر استفاده از سیستم فیبرنوری و نور مصنوعی الکتریکی در آن توسط نرم افزار dialux شبیه سازی و مقایسه شد هاست با توجه به نتایج بدست امده دراین مقاله استفاده از نسل جدید فیبرهای نوری به عنوان یک موضوع جدید در تامین نور محیطی بصورت پایدار مطرح شده است و در اینده با تقویت این سیستم ها و بکارگیری آنها درساختمان ها روزنه ای جدید در رسیدن به چرخه ای بدون حضور سوختهای فسیلی ایجاد می شود.