سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فاضلی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی چهرقانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی شیرماهی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین مهدیه – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله تولید و افزایش اشعه ایکس در بر هم کنش لیزر پالسی بلند با هدف های فلزی از طریق شبیه سازی کامپیوتری مورد بررسی قرار گرفته است. پالس لیزری مورد استفاده در محدوده نانو ثانیه و طول موج ۱/۰۶ مایکرون بوده و محاسبات برای دو شدت (فرمول در متن اصلی مقاله) انجام شده است. در این شبیه سازی هدف فلزی مس یک لایه (هدف معمولی) و هدف فلزی مس دولایه نانو ساختار (یک زیر لایه مس با چگالی طبیعی و یک لایه نازک مس با چگالی متفاوت) در نظر گرفته شده است. در شرایط هدف دولایه، تأثیر نسبت چگالیهای دولایه بر میزان افزایش اشعه X نیز مطالعه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که میزان X-ray حاصل کاملاٌ تحت تأثیر شدت لیزری مورد ا ستفاده بوده و برای هر دو شدت لیزری، م یزان تولید اشعه ایکس در شرایط هدف نانو ساختار بیشتر است. همنین با کاهش نسبت چگالیهای لایه نازک به زیر لایه تا یک مقدار مشخص، میزان تولید اشعه افزایش قابل ملاحظه ای داته که با کاهش بیشتر این نسبت، میزان تولید نیز کاهش می یابد. با استفاده از نتایج این محاسبات امکان بهینه سازی هدف های مورد تابش فراهم می گردد.