سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر سلطانزاده جزی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
محمدحسین ثقفی فر –

چکیده:

دراین مقاله قرارگیری یک ماده غیرخطی درون شکاف کوچکی از یک لنز اپتیکی فلزی شبیه سازی شده و تاثیر آن بریک میدان ورودی مورد بررسی قرارگرفته است برای شبیه سازی ماده غیرخطی و پاسخ آن از روش حوزه زمانی المان محدود fdtd استفاده شدهاست دراینجا میزان انحراف پرتو و کانون پرتو مورد توجه است و نتایج نشان میدهد که میزان انحراف و فاصله کانونی را میتوان به سادگی توسط شدت نور ورودی کنترل کرد مبنای فیزیکی این پدیده توسط برانگیزش پلاسمونهای سطح SPS و تشدید فابری – پرو درنانوشکاف قابل توصیف است.