سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمیثم شریفی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی
میثم میرعرب رضی –
بهمن بهزادی –
سیدنظام الدین اشرفی زاده –

چکیده:

دراین مقاله برج پرشده مورد نیاز برای جداسازی ترکیب سه جزئی الکل – اتر – آب توسط نرم افزار Aspen Plus شبیه سازی و مورد بررسی قرارگرفته است دراین شبیه سازی از مدل NRTL موجود درنرم افزار Aspen استفاده گردیده است همچنین به منظور بازیافت ۹۶ درصد اثر ورودی درجریان محصول ۳۴ مراحله تعادلی برای برج درنظر گرفته شده است شبیه سازی برای دبی ورودی ۱۹۶۰kg/h و با بکارگیری پرکن های راشیگ سرامیکی ۲۵ میلی متری برای مراحل تعادلی ۲ تا ۳۳ انجام شده است با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی برای جداسازی سه جزئی ذکر شده برجی به قطر ۳۵ سانتی متر و طول ۹/۴۴ متر نیاز می باشد.