سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا آذین – بوشهر دانشگاه خلیج فارس
شهریار عصفوری –
ابراهیم دیانت –
کامران حیدری – شرکتپالایش گاز پارسیان لامرد

چکیده:

دراین مطالعه برج تثبیت پالایشگاه گاز پارسیان شبیه سازی شده است خوراک این واحد شامل ۱۷ جز می باشد و در دو محل وارد برج می شود ۶۷% خوراک پس از عبور از مبدل پیش گرمکن وارد سینی هفتم شده و مابقی خوراک با همان اجزای مولی بهصورت سرد وارد سینی اول میشود دراین تحقیق شبیه سازی به وسیله نرم افزار aspen و همچنین برنامه نویسی کامپیوتری توسط نرم افزار MATLAB انجام شده است به منظور پیش بینی خواص ترمودینامیکی از معادله حالت SRK استفاده شده است درمحاسبات انجام شده برای تعیین انحراف از حالت تعادل بین فاز مایع و بخار برروی سینی ها از بازده بخار مورفری استفاده می شود معادلات MESH به دست آمده برای این سیستم چندجزئی درحالت پایا شامل ۷۷۷ معادله جبری غیرخطی و وابسته به هم است. برای حل آنها از روش نیوتن – رافسون استفاده شده ست