سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر علی حامد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا قیطانچی – استاد گروه فیزیک زمین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

ناحیه زلزله خیزی همچون البرز لزوم استفاده از متدهای نوین در تحلیل خطر زلزله را مورد تاکید قرار میدهد انگشت شمار بودن زلزله های بزرگ در دوره ی دستگاهی استفاده از شبیه سازی با استفاده از روش مدل چشمه ی ترکیبی به عنوان مناسب ترین راه کار برای این ناحیه برمی شمارد براین اساس گسل مسبب در حکم ادغامی از زیرگسلش ها مورد لحاظ قرار میگیرد این مدل برپایه راندوم بودن و مستقل بودن زیرگسلش ها بنا می گردد مفروضات اولیه برای زیرگسلش ها بدین قرار است اندازه ی همه آنها برابر باشد و ابعاد آنها نیز از فرض ثابت بودن افت استرس بدست آید مجموع مساحت این زیرگسلش های مساحت کل گسلش اصلی را جاروب کند مجموع ممان زیرگسلش ها برابر با ممان شوک اصلی باشد.