سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی شهروز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی،گروه برق، مجلسی،ایران
فرشید سهیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی،گروه برق، مجلسی،ایران

چکیده:

در این شبیه سازی، باند گراف موتورهای خطی التراسونیک ارایه شده است. در این پژوهش تنها ارتعاش سرامیک های پیزوالکتریک واستاتور مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین مختصرا به موضوع امواج ثابت و متغییر پرداخته می شود، چرا که بخش عمده موتورها درابتدا از نوع دیگری از امواج برای تولید ارتعاشات استاتورو در پی آن مسیر بیضی شکل نقاط روی سطح استاتور استفاده می کنند. سپس، مدار الکتریکی معادل ارائه می شود تا یک ایده کلی دررابطه با شبیه سازی گرافیکی ویبراتور معرفی و توضیح داده شود. شبیه سازی یک موتور خطی التراسونیک ارائه می شود . این تحقیق کاربرد رویکردFDI را در یک سیستم الکتریکی تشریح می کند.آنالیز مسئله که شامل نقایص موقعیتی می شود را درطی این روند معرفی می کنیم