سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهاب یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین مطالعه بخشی از روخانه کارون درمحدوده شهراهواز توسط نرم افزار Sms بصورت دوبعدی مدلگردیده است برای اجرای این برنامه رقوم برداشت شده بستررودخانه دربازه مورد نظر برپلان منطقه منطبق می گردد و پس ازمش بندی و ساختن المان های مناسب براساس دبی ۱۰۰ ساله رودخانه کارون تراز سطح آب و سرعت جریان درمقاطع قوسهای موجود بدست آمده است باتوجه به اینکه نرم افزار توانایی تصحیح ضریب قوس را دارا می باشد این امکان را فراهم آورده که سرعت و ارتفاع های سطح آب را درهرمقطع عرضی درقوس محاسبه نموده و نمودار آن را نیز ترسیم نماید هدف مطالعه ح اضر بررسی توزیع سرعت و ارتفاع سطح اب درقوسهای این بازه از رودخانه و تطبیق آن با قوانین موجود دراین رابطه و همچنین تحلیل منطقی بودن پروفیل طولی سطح آب می باشد.