سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیکا ثنایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمید طاهری شهرآئینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیداحمد میرباقری – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شبیه سازی و پیش بینی رواناب رودخانه یکی از مسائل بسیار مهم برای مهندسین آب است بررسی منابع موجود نشان میدهد که تاکنون شبیهسازی فرایند بارش – رواناب درحوضه آبریز چلاو توسط مدلهای هوش مصنوعی انجام نشده است لذا دراین تحقیق شبیه سازی بارش – رواناب حوضه آبریز چلاو در مقیاس زمانی روزانه با استفاده از شبکه عصبی انجام می شود روشهای شبکه عصبی مورد مقایسه دراین تحقیق شامل ۵ شبکه مختلف (MLP, FFTD, NARXp, NARXsp & ELMAN میب اشد نتایج مدلهای مختلف توسط معیارهای ارزیابی مختلف مورد مقایسه قرارگرفت و براساس روش امتیاز دهی بهترین شبهک مشخص شدند. نتایج نشان داد که شبکه های FFTD Á MLP ,ELMAN برای شبیه سازی فرایند بارش – رواناب مناسب هستند اما عملکرد کلی شبکه MLP از بقیه شبکه هابهتر بنظر می رسد.