سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین بنی اسدی – کارشناسی ارشد پیشرانه گرایش مایع
محمدعلی دهنوی – استادیاردانشگاه جامع امام حسین
جواد جبارزاده – کارشناسی ارشد پیشرانه گرایش مایع

چکیده:

مدل اویلری برای شبیهسازی حالت پایدار احتراق افشانه رقیق بسط داده شده است. این مدل در یک توصیف بنیادی از فرآیندهای مختلف تعامل رخ میدهد که در طول احتراق افشانه از جمله فاز گاز و افشانه قطره فازجریان آشفته، فاز گاز احتراق آشفته انتقال حرارت، تشعشع و تبخیر قطرات افشانه است. هر دو فاز گازی و قطرات افشانه معادلات بقا با استفاده از مختصات اویلری توصیف شده است. مدل ریاضی جامع برای شبیهسازیجریان همدما، جریان احتراقی و جریان افشانه احتراقی کروسین افشانه در محفظه کمباستور متقارن محور با انبساط ناگهانی مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار مدل و طرح شبیه سازی توافق خوبی با اطلاعات تجربی در فازجریان همدما گاز و پروپان جریان احتراقی دارد. همچنین شبیهسازی سرعت، دما و غلظت اکسیژن برای احتراق کروسین نیز توافق خوبی با نتایج تجربی دارد