سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین قلی زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی
محسن رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه محقق اردبیلی
حمزه یزدان آفرین داورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مدل سازی انفجار در خاک با استفاده از مدل ماسه ارائه شده توسط لاین در نرم افزارAutodyn صورت می پذیرد. اما به علت در نظر گرفته نشدن نرخ سرعت بارگذاری انفجار و درجه اشباع خاک در این مدل، چندان برای این کار مناسب نبوده و با خطا همراه می باشد. بنابراین در اینتحقیق ضمن اثبات ادعای فوق، اصلاحات مورد نظر بر روی معادله حالت خاک ماسه ای انجام شده است که برای این منظور دو نوع خاک ماسه ای و ماسه اصلاح شده در این تحقیق به کمک نرم افزار ۱۳ Ansys Autodyn v تحت اثر انفجار زیر سطحی قرار گرفته و سپس نتایج آنها با کمک روابط موجود در آیین نامه ۱- TM5-855 مورد ارزیابی قرار گرفته است.