سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

غلامحسین توکلی – استادیار گروه فلسفه غرب دانشگاه اصفهان
سنا جوانمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه غرب دانشگاه اصفهان(

چکیده:

انتشار خبر تولد نخستین انسان شبیه سازی شده، از جمله مسائل جدید پزشکی مطرح شده در جهان است که بسیاری از اندیشمندان ادیان الهی و دانشمندان علوم مختلف به آن واکنش نشان داده و در رابطه باآن اظهارنظر کردهاند. به طور خلاصه شبیه سازی عبارت است از تولید موجودی مشابه نسخه اصلی به روشی غیر جنسی. امروزه بحث از شبیه سازی در کانون توجه صاحب نظران عرصههای گوناگون قرار دارد. مخالفانبه کار بستن این تکنیک، دلایلی بر ضد آن اقامه میکنند. برخی از این دلایل کلامی، پارهای فقهی و برخی اجتماعیاند. اما کسانی با نگاه اخلاقی بر آن شدهاند تا شبیه سازی انسانی را از منظر اخلاقی نقد کنند . ب ارویکرد اخلاقی عمدتاً شش دلیل بر ضد شبیه سازی اقامه شده است: یک. مخاطرات امنیتی و سوء استفاده از انسانهای شبیه سازی شده، دو. بیتوجهی به رفاه و ابعاد انسانی زندگی فرد شبیه سازی شده، سه . ب ی-هویتی فرد شبیه سازی شده، چهار. نقض کرامت ذاتی انسان، پنج. ودیعه بودن جسم انسان و شش . نابودی جنینهای ناخواسته. از سوی دیگر نیز طرفداران این پدیده در پاسخ به مخالفان دلایلی اقامه نمودهاند که درطول این نوشتار به تفصیل بیان شده است. این که شبیه سازی چیست و چه مسائلی پیرامون آن مطرح است و چه اقداماتی در سطح جهان و مجامع بین المللی در واکنش به آن انجام شده است همه از نکاتی هستند که نوشتار حاضر به بررسی آنها خواهد پرداخت.