سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور نوین – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران
صفورا کریمی – پژوهشکده بیوتکنولوژی، سازمان پژوهشهای علیم و صنعتی ایران

چکیده:

در این کار ضمن معرفی تکنیک شبیه سازی مونت کارلو، به محاسبه شار حرارتی در گازها و در مقیاس های طولی در حدود متوسط مسیر آزاد پرداخته شده است . علاوه بر آن یکی از کاربردهای تبادل حرارتی بین یک نوک تیز با اندازه نانومتری با یک سطح نمونه مورد بحث قرار گرفته و در انتقال فوننی در مقیاس های طولی به اندازه مضرب کوچکی از متوسط مسیر آزاد مرد بررسی قرار گرفته است.