سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر شیردل – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر اکبری –
حسن رضا میرزائی –

چکیده:

تخلیه جزئی درترانسفورمرها را میتوان با استفاده از امواج UHF ساطع شده بصورت on-line اشکارسازی و مکانیابی کرد ایجاد محیط شبیهس ازی اولین گام برای رسیدن به این هدف می باشد دراینم قاله شبیه سازی سه بعدی با استفاده ازروش fdtd انجام شده است ویژگی این شبیه سازی درنظر گرفتن بخش فعال ترانسفورمر می باشد محیط شبیهس ازی شده با نرم افزار CST مقایسه شده است و مطابقت خوبی بین نتایج وجود دارد شبیه سازی انجام شده دارای ویژگیهایی می باشد که امکان دستیابی به آنها با نرم افزارهای تجاری موجود مانند CST مقدور نمی باشد خارج نمودن منبع تخلیه جزئی پس از صفر شدن پالس امری ضروری می باشد که این کار درنرم افزار CST مقدور نیست زمان اجرای برنامه نیز با ایجاد چنین محیطی برای شبیه سازی کاهش می یابد که از محاسن دیگر برنامه ایجاد شده با استفاده از روش FDTD می باشد.