سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن سعیدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
میلاد تقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
محمد فخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست

چکیده:

با توجه به موقعیت کارخانه فروسیلیس ایران که در نزدیکی شهر سمنان و شهرک صنعتی است و نیز اهمیت اثر فرایند تولید فروسیلیس برالودگی هوای منطقه انتشار ذرات ناشی از این کارخانه بوسیله مدل Screen 3 شبیه سازی گردید. دراین مطالعه بدلیل عدم وجود حد استاندارد انتشار برای گازهای آلاینده نظیر NOx,CO2,CO برای صنعت فروسیلیس تنها غلظت ذرات دردو حالت بهره برداری از سیستم غبارگیر و خروج مستقیم دود از دودکش مورد بررسی قرارگرفت. مدل براساس میانگین ۱۶ ساله داده های هواشناسی و شرایط پایداری مختلف اجرا شد براساس نتایج بدست آمده نواحی اطراف کارخانه که بیشتر تحت تاثیر انتشار دود قرارگرفته اند تعیین گردید و مشخص شد که مقادیر غلظت ذرات نه تنها درشهر سمنان بلکه در منطقه نیز از حد استاندارد تجاوز نمی کند