سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر شیردل – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر اکبری –
حسن رضامیرزائی –
محمدصادق ابریشمیان –

چکیده:

تخلیه جزئی در ترانسفورمرها را می توان با استفاده از امواجUHF ساطع شده به صورت on-line آشکارسازی و مکانیابی کرد. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش FDTD انتشار امواج UHF در ترانسفورمر به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. صحت محیط شبیه سازی با استفاده از نرم افزار CST برای یکمحیط نمونه نشان داده شده است. نحوه اعمال تغییرات ضریب دی الکتریکبا فرکانس نیز مورد توجه قرار گرفته است. نهایتا با تلفیق روش PSO و FDTD روشی برای مکان یابی تخلیه جزئی ارائه گردیده است.