سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهیار قمری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فضایی
محمد طاهای ابدی – استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا وابسته به وزارت علم تحقیقات

چکیده:

دراین تحقیق روشی برای شبیه سازی نحوه ایجاد امواج الاستیک با تحریک لایه پیزوالکتریک متصل به سازه بیان میشود و با شبیه سازی نحوه انتشار امواج درسازه روشی برای شناسایی ترکهای عرضی ارایه میشود لایه پیزوالکتریک متصل به سازه درلحظه اولیه بصورت محرک عمل می کند تا امواج الاستیک را در سازه ایجاد کند و سپس این لایه پیزوالکتریک به عنوان سنسوری عمل می کند تا انعکاس امواج الاستیک از قسمتهای مختلف سازه را شناسایی کند لایه پیزوالکتریک با سیگنالی تحریک می شود که تبدیل فوریه آن مقدار مخالف صفر درفرکانس موردنظر است و مقدار دامنه آن درهمسایگی فرکانس مورد نظر به شدت کاهش می یابد. مدل اجزای محدودی برای تحلیل پاسخ لایه پیزوالکتریک تحت اثر سیگنال تحریک و پاسخ سازه ارایه می شود و دو دسته امواج الاستیک متقارن و پادمتقارن درسازه شناسایی میشود که با سرعت مختلف نسبت به یکدیگر درسازه منتشر می شوند.