سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری دانشگاه آزاد اسل
محسن مسیحی – دکتری مهندسی نفت

چکیده:

مخازن زیرزمینی ذخیره سازی گاز ) UGS ( یک روش متداول شناخته شده در جهان برای جبران کمبود گازمورد نیاز و پوشش مازاد مصرف در فصول سرد سال شناخته شده است مطالعات ذخیره سازی در کشورتاکنون بر مبنای تزریق گاز پالایش شده صورت گرفته است این پروژه بر مبنای بررسی کلی پیرامون طراحی و اجرای ذخیره سازی گاز ترش در یک مخزن گاز میعانی ایران می باشد در این مطالعه تزریق گاز ترش در اینمخزن انجام می گیرد هدف از این کار بررسی امکان ذخیره سازی برخی گاز های ترش تولیدی از برخی میادین جنوب کشور می باشد پس از جبع آوری داده های مخزنی و آماده سازی مدل ژئولوژیکی میدان یکبرنامه ی شبیه سازی برای میدان طراحی میگردد، مدل استاتیک بوسیله داده های سریال به مدل دینامیک تبدیل شده و دقت مدل بوسیله تطبیق تاریخچه تأیید میگردد سناریو ی ذخیره سازی گاز ترش اجرا شده ونتایجی گردآوری می گردد پس از بررسی نتایج گردآوری شده شرایط اجرا یا عدم اجرای این طرح تعیین می گردد