سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیمان سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مشایخی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن بدرسمای – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در روش لیزر فراصوتی از انرژی لیزر برای تولید امواج فراصوت در مواد استفاده می شود. شکل موج فراصوت تولید شده متأثر ازمشخصات پالس لیزر خواهد بود. هدف این مقاله، مطالعه و بررسی پارامترهای لیزر بر امواج صوتی سطحی تولید شده به وسیلهلیزر در ورق های آلومینیوم است. در این پژوهش به روش اجزای محدود، میدان دمایی و جابجایی حاصل از امواج فراصوت تولیدشده به وسیله لیزر شبیه سازی می شود. برای این هدف ابتدا میدان دما با استفاده از روش اجزای محدود محاسبه و سپس امواجصوتی سطحی در ورق آلومینیوم حاصل از میدان دمایی محاسبه می شوند. در این شبیه سازی از روش کوپلینگ میدانهای متوالیاستفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان میدهد امواج صوتی سطحی به تغییرات پارامترهای لیزر از جمله زمان تاخیر پالس لیزرو شعاع پرتو لیزر حساس بوده و می توان به کمک شبیهسازی انجام شده بهترین پارامترهای آزمایشی را برای لیزر انتخاب نمود.