سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر اشکریان – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی، شرکت مهندسین مشاور سازآب اهواز
حسن کیامنش – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
نجف هدایت – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

ضرورت نگهداری سازه های آبی درمناطق گرم وخشک درطول بهره برداری دربهره وری بهینه وپایداری آن بسیار موثر است.زیرادرغیراین صورت نه تنها شکافی بین عملکرد پروژه و اهداف طراحی آن ایجاد می شود، بلکه سرمایه ها ومنابع ملی راتلف خواهد ساخت. سد انحرافی دزاز جمله سدهایی است که نقش حیاتی در زمینه تامین آب مورد نیاز زمینهای پایین دست خودرادارد. بعلت وجودجزیره رسوبی وتغییرمرفولوژی رودخانه دربالاست سد انحرافی، جهت جریان رودخانه به ساحل سمت راست(کانال اصلی غرب)منحرف شده، درنتیجه آبگیراصلی شرق(درساحل سمت چپ)را با مشکلات زیادی از جمله آبگیری نامناسب مواجه نموده است. در این تحقیق ازمدل FLOW 3D به منظور مطالعه الگوی جریان در دهانه آبگیرها وپشت سد انحرافی دز، استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشانگر ان است که راندمان آبگیری،در آبگیر شرقی به حداقل رسیده و بایستی اقدامات اصلاحی به منظور برطرف شدن مشکلات موجودانجام شود.