سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه سلیمیان ریزی – کارشناس ارشد مهندسی نفت-مهندس فرایند
محمود همتی – دکتری مهندسی پلیمر
ولی احمدسجادیان – دکتری مهندسی نفت

چکیده:

در مخازن کربناته شکاف دار به دلیل کم یا منفی بودن فشار موئینگی، آب نمی تواند آشام خود به خودی به درون ماتریس ها داشته باشد و فرآیند تزریق آب از بازده بالایی برخوردار نمی باشدروش مناسب برای حداکثر برداشت نفت به تله افتاده در این گونه مخازن روشی می باشد که باعث تورم نفت، کاهش ویسکوزیته نفت،کاهش کشش بین سطحی و تغییر ترشوندگی سنگ مخزن شود. در مخازن کربناته شکاف دار، حداکثر برداشت نفت بعد از تغییر ترشوندگی سنگ مخزن و به سبب آشام خ ود به خودی آب صورت می گیرد. از این رو یافتن روشی برای تغییر وضعیت ترشوندگی سنگ مخزن از نفت دوست به آب دوست اگر چه از لحاظ هزینه ای می تواند گران باشد اما برای برداشت از این گونه مخازن بسیار کارآمد می باشد. لذا در فرآیند سیلابزنی پلیم ر سورفکتانت، سورفکتانتبعنوان عامل کاهنده کشش سطحی و تغییردهنده ترشوندگیو پلیمر جهت افزایش ویسکوزیته و کنترل نسبت تحرک به آب تزریقی افزوده می شوند. در این تحقیق بوسیله شبیه سازی سیلابزنی سورفکتانتپلیمر بر روی یکی از مخازن شکافدار ایران از طریق نرم افزارEclipse با تغییر پارامترهای ، کلیدی مختلف از جمله دبی، غلظت، حجم مواد تزریقی و غیره، ازدیاد برداشت نفت مطالعه شده است و سناریو ها و مقادیر بهینه مشخص شده اند و تا ۱۰/۶% افزایش بازیافت نفت نسبت به تولید طبیعی بدست آمد