سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید زارع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سید ابراهیم حسینی – رئیس گروه مطالعات مهندسی رودخانه سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

رودخانه کارون در طی مسیر خود در دشت خوزستان از میان شهرها و روستاهای زیادی عبور می کند که درطول این مسیر، تامین آب مورد نیاز شرب و صنعتی شهرها و روستاها و هزاران هکتار اراضی زراعی و تولید انرژی برقآبی و … را به عهده دارد. با عنایت به اینکه طی سالهای اخیر اغلب نقاط کشور از جمله خوزستان با مشکل خشکسالی مواجه بوده و از طرف دیگر سطح اراضی که زیر کشت می روند، بیشتر می شود، لذا مطالعه و تحقیق جهت نگهداشت آبهای میان حوضه ای ناشی از سیلابهای فصلی و یا در زمان کم آبی اهمیت ویژه خود را می یابد. در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولیکی Hec-Ras اثرات احداث بندهای ذخیره ای [۱] به صورت سری در بازه بند قیر تا روستای دغاغله در بالادست پل سوم اهواز به عنوان یکی از راهکارهای نگهداشت و ذخیره آب مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مهم در ابتدا با استفاده از دبی با دوره بازگشت دو ساله ایستگاه ملاثانی، حداکثر رقوم تاج بندها محاسبه و سپس شبیه سازی بندهای ذخیره ای در شرایط مختلف (به لحاظ تعداد بندها( ۶ بند، ۴ بند و ۲ بند) و رقوم تاج بندها(چهار رقوم مختلف) برای دبی های کم(در زمان خشکسالی)انجام شد و نتایج حالتهای مختلف با همدیگر مقایسه گردید.[۷]