سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرمسعود میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد خمینی شهر
محسن لوح موسوی – استادیار، دانشکده مهندسی مکا نیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی

چکیده:

در سالهای اخیر، هیدروفرمینگ لوله بدلیل کاهش وزن و افزایش استحکام قطعات مورد توجه صنایع خودرو سازی و هواپیما سازی قرار گرفته است. به این دلیل دانش فنی برای تولید قطعات با کیفیتو دقت بهتر در این روش در حال گسترش است. یکی از روش های موثر برای بهبود فرایند هیدروفرمینگ لوله استفاده از فشار داخلی نوسانی می باشد. در این تحقیق، در ابتدا هیدروفرمینگ لوله هایدولایه ( لایه داخلی از جنس مس و لایه بیرونی از جنس برنج) با فشار نوسانی در قالبxشکل، به کمک روش اجزای محدود و بهصورت سه بعدی در نرم افزارABAQUS 6.9-1 شبیه سازی شده است. سپس با بررسی نتایج حل عددی این تحقیق و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده توسط سایر محققان، نشان داده شده که نتایج مدل سازی اجزای محدود و نتایج آزمایشگاهی دارای همخوانی مناسبی هستند. همچنین در ادامه به بررسی و مقایسه تاثیر فشار نوسانی در توزیع ضخامت و توزیع تنش پرداخته شده است.