سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

پرویز محمدزاده – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز _ دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
میرحسین موسوی – کارشناس و رئیس بخش اقتصاد حمل و نقل پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و تراب

چکیده:

مقاله حاضر بر اساس یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه به بررسی اثرات اقتصادی افزایش قمت سوخت بر بخش حمل و نقل ریلی می پردازد. این الگو بر اساس پایه اطلاعاتی ماترسی حسابداری -اجتماعی سال ۱۳۸۰ و از طریق کالبراسیون ضرایب حل شده و بر اساس افزایش قیمت سوخت در قالب حذف یارانه های پرداختی به سوخت و افزایش مالیلت بر آن مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که افزایش قمت سوخت با ایجاد کاهش در انحراف قیمت های نسبی منجر به کاهش مصرف بی رویه در زیر بخش های حمل و نقل بویژه بخش حمل و نقل ریلی می شود. از سوی دیگر به دلیل افزایش هزینه های تولیدی و بالا بودن قیمت تما شده خدمات حمل و نقل ریای منجر به افزایش شاخص قیمت خدمات حمل ونقل ریلی می گردد. همچنین با توجه به هدر رفت کمتر سوخت در بخش حمل و نقل ریلی ،‌تقاضا برای خدمات این بخش افزایش که در نهایت منجر به افزایش ارزش افزوده این بخش از حمل و نقل می شود.