سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سینا شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد
قاسم حیدری نژاد – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله به طراحی سیستم تهویه مطبوع دریک تونل می پردازیم طراحی با استفاده از دو روش دینامیک سیالات محاسباتی و روش نیمه تجربی استاندارد پیارک انجام می شود برای بررسی اثرحرکت خودروها ازشبکه لغزنده درنرم افزار فلوئنت استفاده شدو روش شبکه لغزنده با مدل سازی های پیشین مقایسه گردید درنهایت تونل با روش طولی تهویه شد و مکان بهینه برای قرارگیری جت فن ها مشخص گردید.