سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ربیعی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا سیم چی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف.
محسن کاظمی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش، نمودار تنش-کرنش نانوسیم نیکل تک کریستال توسط شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی شد. اثر دما، سرعت بارگذاری ، نسبت ابعادی نانوسیم بر روی مکانیزم و خواص کششی آن تعیین گردید. در راستای Z شرایط مرزی دورهای و در راستاهای X و Y شرایط مرزی آزاد به کار برده شد. در نمودار انرژی پتانسیل بر حسب زمان منطقه الاستیک، نقطه تسلیم و شکست مشخص شد. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت ابعادی تنش تسلیم کاهش و کرنش تسلیم افزایش می یابد. همچنین مشاهده شد که در سرعت های بالای بارگذاری نوع شکست از لغزشی به شکست سریع در حالت آمورف تغییر می کند.افزایش دما نیز مشابه مقیاس ماکروسکوپی باعث کاهش تنش تسلیم شد. در نهایت رابطه تنش تسلیم با نسبت ابعادی و دما و سرعت بارگذاری بررسی شد.