سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرزاد رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعت آب و برق
امیر فرهاد نجفی – دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا میزان تابش برروی سطح مایل محاسبه و زاویه و میزان تابش تحت زاویه بهینه برای کلیه ماه های سال بدست آمده است سپس از طریق نرم افزارهای انژی نیاز و مصرف انرژی ساختمان اداری نمونه با زیربنای ۱۰۴۰m2 درشهر تهران شبیه سازی و به منظور تامین نیاز سرمایش آن از چیلرجذبی سطحی خورشیدی استفاده شده که بوسیله نرم افزار TRNSYS مدل گشته است علت استفاده از چیلر جذب سطحی دمای پایین تحریک ۸۵-۵۰ درجه سانتیگراد در مقایسه با سایر تکنولوژی های سرمایش خورشیدی می باشد طبق محاسبات انجام شده به منظور ۴۵% صرفه جویی ۴۳۳۲۵٫۷kwh سالیانه انرژی سرمایش و گرمایش این ساختمان نیاز به ۹۹٫۶m2 گردآورنده خورشیدی لوله خلا خواهد داشت که میانگین کسر خورشیدی نسبت انرژی تامین شده توسط سیستم خورشیدی به نیاز کل انرژی سالیانه این ساختمان ۰٫۶۲ خواهد گشت.