سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار دانشگاه تهران
نیکبخش جوادیان – استادیار دانشگاه علوم و فنون مازندران
مهدی امیری عارف – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع – دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

در این مقاله، مدل ریاضی جدیدی برای سیستم‌های حمل‌ و نقل مواد ارائه می‌شود که علاوه بر لحاظ کردن محدودیت‌های عرضه مواد اولیه در ابتدای خط تولید، محدودیت تقاضای بازار را در انتهای خط تولید را در نظر گرفته می‌شود. جهت نزدیک شدن مدل حاضر به جهان واقعیت، درصد ضایعات در مرحله فرآیندی روی قطعات نیز وارد مدل شده است. همچنین برای ارزیابی خطوط تولید پیشنهاد شده از نرم افزار قدرتمند شبیه‌سازیArena استفاده شده است که سرعت و کارایی در ارزیابی نتایج بدست آمده برای استراتژی‌های مختلف را تسهیل بخشیده است. مدل ارائه شده در این مقاله از جمله طراحی‌های خاص می‌باشد که در سیستم حماله هم‌‌زمانی جزئیات‌‌ ‌‌‌را در نظر گرفته و با ملاحظات هزینه، درصد ضایعات، میزان عرضه و تقاضا و سطح تعادل آن‌ها، زمان عملیات، زمان بارگیری و بارگذاری و حمل‌ و نقل می‌باشد. در این مدل نوع سیستم حمل‌ونقل مواد انتخاب می‌شود و همچنین میزان کمیت قطعات مختلف تولیدی که توسط نوع سیستم حماله در بین ماشین‌های متفاوت انتقال می‌یابند، تعیین می‌شود